GALERIJA STOLP, BLEJSKI GRAD
STOLP GALLERY, BLED CASTLE

GRAJSKA CESTA 61, BLED

ODPRTO: PON-NED | 8:00-20:00
OPEN: MON-SUN | 8:00-20:00

Josip Ribičič, moj dedek, je bil prvi slovenski mladinski pisatelj in urednik Novega roda, Našega roda in Cicibana. Kokošji rod je njegova knjiga, namenjena starim in mladim v poduk in zabavo, ki je izšla 1924. leta v Gorici. Izžareva pisateljeva spoznanja o krivicah, ki mučijo človeški rod in so v Kokošjem rodu predstavljene v obliki zgodb, v glavnem s klavrnim koncem. Zgodbe Josipa Ribičiča so še vedno aktualne; Kokošji rod predstavljajo v Šentjakobskem gledališču v stotem letu njegovega delovanja. Po pisatelju se imenujeta osnovna šola v Trstu in ulica v Ljubljani, po njegovem  najbolj znanem junaku Miškolinu, ki ga še vedno rada uprizarjajo lutkovna gledališča, se imenujejo nekateri ljubljanski vrtci, mnogi se spominjamo tudi knjig V kraljestvu palčkov, Črni muc vasuje, Nana, mala opica, Tinkin zajček, Rdeča pest, Trije na pohodu, Moja mlada leta, Za zapahi itd.. Potomci Josipa Ribičiča smo veseli, da bo prenovljeni Kokošji rod z ilustracijami Ejti Štih izšel pri ugledni založbi Vida, ki jo vodi Valentina Smej Novak.

Josip Ribičič je spoštoval načelo, da je za mlade dobro le najboljše. Njegove knjige krasijo ilustracije mojstrov slovenskega slikarstva, kot so Avgust Černigoj, Božidar Jakac, Maksim Gaspari, France Mihelič, Ive Šubic, Marija Vogelnik in Robert Hlavaty. To izročilo nadaljuje Ejti Štih, mednarodno uveljavljena slikarka z Bleda, ki ustvarja in vodi ugledno galerijo v Boliviji. Kokošji rod je oživel v novih barvah njenih atraktivnih ilustracij, od katerih so mnoge samostojna umetniška dela.  Ilustracije izžarevajo neverjetno umetniško energijo, ne da bi ob tem spregledale najmanjše podrobnosti iz življenja tragičnih junakov iz kokošjega sveta. Dokazujejo, da je mogoče, tudi ko gre za živali, s čopičem pričarati ne samo zunanje dogajanje, temveč tudi notranje počutje in značaj vsakega lika posebej in vseh skupaj: kokoši in petelini s slik Ejti Štih izražajo žalost in veselje, ponižnost in upornost, jezo in obup, potrtost in zmagoslavje.  Nihče drug ne bi znal pričarati tako prepričljivih likov in vdahniti novega duha v sto let stare zgodbe in njihove junake, kot je to znala Ejti Štih. In ni ga lepšega kraja za premierno predstavitev njenih slik kot je galerija Grajski stolp nad Bledom.

dr. Ciril Ribičič

Josip Ribičič, my gradfather, was the first Slovenian writer of children’s literature and the editor of magazines Novi rod, Naš rod and Ciciban. Kokošji rod (The Hen Genus), first published in 1924 in Nova Gorica, is a book that was intended for the education and entertainment of adult and young readers. It is a book about the various types of injustice afflicting the human race. In Kokošji rod, these wrongs are presented as a series of stories, mostly with a tragic end. Josip Ribičič’s tales are still current today; the play Kokošji rod is being performed at the theatre Šentjakobsko gledališče upon the centenary of its operation. A primary school in Trieste and a street in Ljubljana are named after Josip Ribičič, and his best known character, Miškolin, still a popular choice of plays at puppet theatres, has lent its name to a few kindergartens in Ljubljana. Many of us still remember Josip Ribičič’s other books, e.g. V kraljestvu palčkov (In the Kingdom of Dwarfs), Črni muc vasuje (Black Cat Courting), Nana, mala opica (Nana, Little Monkey), Tinkin zajček (Tinka’s Rabbit), Rdeča pest (Red Fist), Trije na pohodu (Three on a March), Moja mlada leta (When I Was Young), Za zapahi (Behind the Bars). Ejti Štih has contributed the illustrations and the draft design of the book, and the text was slightly updated by the descendants of Josip Ribičič, who are striving to celebrate the centenary of the first edition by releasing the second edition of the book which will be pulished by renowed publishing house Vida, run by Valentina Smej Novak.

Josip Ribičič belived that only the best is good enough for children. His books are adorned with illustrations created by some of the greatest Slovenian artists, including Avgust Černigoj, Božidar Jakac, Maksim Gaspari, France Mihelič, Ive Šubic, Marija Vogelnik and Robert Hlavaty. Now the tradition continues with Ejti Štih, an internationally acclaimed painter from Bled who creates her art and runs a renowned gallery in Bolivia. Kokošji rod has been brought back to life through the new colors of her attractive illustrations, many of which are indeed works of art. The illustrations invoke immense artistic energy without neglecting even the tiniest details from the life of the tragic heroes from the world of hens. They act as a proof that, when it comes to animals, brush strokes can effectively portray not only external action but also the inner feelings and personality of every character separately, and all together as a group: hens and roosters in Ejti Štih’s paintings express their sadness and joy, humiliation and arrogance, anger and despair, depression and victory. No other artist would be able to draw the characters in such persuasive light and breathe a fresh spirit into the hundred-year old stories and heroes as Ejti Štih did. And there is no place better suited for a premiere presentation of her paintings than the Gallery Stolp (Tower) at Bled Castle.

dr. Ciril Ribičič