Ejti Štih se je rodila v Sloveniji 25. novembra leta 1957. Študirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Od leta 1982 živi in dela v mestu Santa Cruz de la Sierra v Boliviji.

Na svoji umetniški poti se je podajala na področja slikarstva, kiparstva, keramike, grafike in inštalacij, ilustrirala je knjige in oblikovala številne plakate , kostume in scenografijo za petdeset gledaliških postavitev kot tudi kostume za karneval.

V štiridesetih letih ustvarjanja je pripravila več kot sedemdeset samostojnih razstav v Sloveniji, Boliviji, Italiji, Franciji, Španiji, ZDA, Panami, Belgiji, Čilu, Argentini, na Kubi, v Nemčiji, Peruju, Braziliji, na Portugalskem in na Nizozemskem.

Sodelovala je na številnih skupinskih razstavah in mednarodnih bienalih. Njena dela najdemo v zasebnih in javnih zbirkah po celem svetu. Od leta 2005 je kulturni vodja, soustanoviteljica in prostovoljna ravnateljica Umetniške galerije Manzana 1 Espacio de Arte v Santa Cruzu v Boliviji.

NAGRADE

Študentska Prešernova nagrada za litografijo, Ljubljana, Slovenija (1981)

Borštnikova nagrada za najboljšo scenografijo, Maribor, Slovenija (1982)

Najboljša stojnica, nagrada Fexpo, Santa Cruz, Bolivija (2006)

SLIKARSTVO

Prva nagrada na 35. natečaju Pedra Dominga Murilla, La Paz, Bolivija (1987)

Druga nagrada na natečaju Univerze Gabriela Renéja Morena, Santa Cruz, Bolivija (1988)

Tretja nagrada na 21. natečaju, Mestna razstava likovnih umetnosti 14. september, Cochabamba, Bolivija (1988)

Prva nagrada na natečaju Mutual, La Paz, Bolivija (1990)

Prva nagrada na Umetnostnem bienalu, Santa Cruz, Bolivija (1993)

Najboljša tuja razstava, nagrada kritike, Viña del Mar, Čile (1997)

Nagrada na mednarodnem natečaju Hungertüch, Misereor, Nemčija (2013)

KERAMIKA

Častno priznanje na Prvi razstavi sodobne keramike, Goethejev inštitut, La Paz, Bolivija (1988)

Prva nagrada na Umetnostnem bienalu, Santa Cruz, Bolivija (1993)

RISBA

Prva nagrada na Tretjem natečaju likovnih umetnosti konzulata republike Argentine, Cochabamba, Bolivija (1987)

Prva nagrada na 36. natečaju Pedra Dominga Murilla, La Paz, Bolivija (1989)

PLAKAT

Prva nagrada na Narodnem natečaju OCIC Filmski festival Srebrni plamen, Santa Cruz, Bolivija (1990)

Prva nagrada na narodnem natečaju Conacine, La Paz, Bolivija (1994)

AKVAREL

Prva nagrada na natečaju Maria Mercada Vaca Guzmána, La Paz, Bolivija (1994)

MURAL

Prva nagrada na natečaju Transredes, Santa Cruz, Bolivija (2001)

PRIZNANJA

Osebnost leta, kot soustanoviteljica umetniške galerije Manzana 1 Espacio de Arte, časopis El Deber, Santa Cruz, Bolivija (2006)

Mojon con cara (Mejnik z obrazom), priznanje za umetniško pot, ki ga podeljuje UTEPSA; Zasebna tehnološka univerza v Santa Cruz, Bolivija (2012)

Priznanje uglednim meščankam Santa Cruz, ki ga podeljuje Civilni odbor za ženske (2013)

Mestna nagrada za zasluge v kulturi kot ravnateljica umetniške galerije Manzana 1 Espacio de Arte, Santa Cruz, Bolivija (2015)

Nagrada Gunnarja Mendoze Ministrstva za kulturo za upravljanje umetniške galerije Manzana 1 Espacio de Arte, La Paz, Bolivija (2017)

Imenovana za Častno konzulko Republike Slovenije v Boliviji, Santa Cruz, Bolivija, 2021

Ejti Štih was born in Slovenija, on 25th November 1957. She studied at the Academy of Fine Arts in Ljubljana. Since 1982 she has been living and working in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Throughout her artistic career, she has been involved in painting, sculpture, ceramics, graphics and installation, and has also illustrated books, designed numerous posters, costumes and scenes for fifty theatrical productions, as well as costumes for the carnival.

In forty years of artistic endeavours, Ejti has held more than seventy independent exhibitions in Slovenia, Bolivia, Italy, France, Spain, the USA, Panama, Belgium, Chile, Argentina, Cuba, Germany, Peru, Brazil, Portugal and the Netherlands.

She has also participated in many group exhibitions and international biennials. Her works are in private and public collections around the world. Since 2005 Ejti Štih has been the director of culture, co-founder and volunteer director of the Manzana 1 Espacio de Arte art gallery in Santa Cruz, Bolivia.

AWARDS

Student Prešeren Award for Lithography, Ljubljana, Slovenia (1981)

Borštnik Prize for Best Stage Design, Maribor, Slovenia (1982)

Fexpo Best Stand Award, Santa Cruz, Bolivia (2006)

PAINTING

First prize in the 35th edition of the Pedro Domingo Murillo Salon, La Paz, Bolivia (1987)

Second prize in the Gabriel René Moreno University Contest, Santa Cruz, Bolivia (1988)

Third prize in the 21st edition of September 14 Municipal Fine Arts Exhibition Contest, Cochabamba, Bolivia (1988)

First prize in the Mutual Contest, La Paz, Bolivia (1990)

First prize in the Arts Biennial, Santa Cruz, Bolivia (1993)

Jury Award for Best Foreign Exhibition, Viña del Mar, Chile (1997)

Prize at the international arts competition Hungertüch, Misereor, Germany (2013)

CERAMICS

Honorary mention at the First Exhibition of Contemporary Ceramics, Goethe Institute, La Paz, Bolivia (1988)

First prize at the Art Biennial, Santa Cruz, Bolivia (1993)

DRAWING

First prize at the 3rd edition of Fine Arts Competition by the Consulate of Argentina, Cochabamba, Bolivia (1987)

First prize in the 36th edition of the Pedro Domingo Murillo Salon, La Paz, Bolivia (1989)

POSTER

First prize at the national OCIC ‘Silver Blaze’ Film Festival, Santa Cruz, Bolivia (1990)

First prize at the Conacine national competition, La Paz, Bolivija (1994)

WATERCOLOUR

First prize at the Maria Mercada Vaca Guzmána Contest, La Paz, Bolivia (1994)

WALL MURAL

First prize in the Transredes competition, Santa Cruz, Bolivia (2001)

RECOGNITIONS

Person of the Year, as a co-founder of the Manzana 1 Espacio de Arte art gallery, El Deber newspaper, Santa Cruz, Bolivia (2006)

Mojon con cara (Milestone with a Face), recognition of artistic achievement awarded by UTEPSA, Private Technical University of Santa Cruz, Bolivia (2012)

Recognition of Honorary Citizen of Santa Cruz, awarded by the Civil Committee for Women (2013)

City Award for Culture Merit to the Director of the Manzana 1 Espacio de Arte art gallery (2015)

Gunnar Mendoza Award granted by the Ministry of Culture for the management of the Manzana 1 Espacio de Arte art gallery (2017)

Appointment to the position of Honorary Consul of the Republic of Slovenia to Bolivia, Santa Cruz, Bolivia, 2021